Hälsningar från Molly

Idag är det ett år sedan min Molly (Mary Lou) kom från Irland till mig i Strandbaden.
Tack Hundar utan hem för den kloka, fina Molly!

Hälsningar från matte Eva Mattsson