Din hunds vaccinationer

Alla hundar ska vaccineras mot parvo (hundpest), valpsjuka och smittsam leversjukdom/hepatit. Denna vaccination förkortas ”DHP”. Grundvaccination görs normalt vid 7 veckors, 12 veckors och vid 1 års ålder och ska sedan upprepas vart tredje år. Eftersom de flesta hundar som kommer till oss är äldre än 7 veckor och det oftast är oklart om de har fått någon vaccination tidigare, ger vi dem dos 1 och 2 innan adoption. Dos 3 behöver ges ett år efter dos 2, enligt det datum som står i hundens EU-pass eller vaccinationskort.

Våra hundar får oftast DHPPi istället för DHP. Det är en kombinationsspruta som även innehåller vaccination mot parainfluensa, dvs kennelhosta. Observera att vaccinationer mot kennelhosta inte ger ett fullgott skydd. Hunden kan fortfarande få kennelhosta men får då mildare symtom.

En separat vaccination som förkortas ”KC” ger ett bättre skydd mot kennelhosta, men det är väldigt viktigt att hunden inte utsatts för smitta när denna vaccination ges. Om en symtomfri, men redan smittad hund, vaccineras med KC-vaccin kan det leda till att hunden blir extra sjuk och får lunginflammation. Därför använder vi generellt inte denna vaccination. Om du vill vaccinera din hund med KC-vaccin ska du vänta minst tre veckor efter att hunden kommit till Sverige med att ge denna vaccination.

Hundarna vaccineras också mot leptospiros. Leptospiros är en bakteriesjukdom som är väldigt ovanlig i Sverige, men förekommer i andra delar av Europa. Vaccinationerna mot leptospiros förkortas ”Lepto”, ”L2” eller ”L4”.

Det finns också en kombinationsspruta som innehåller alla vaccinationer inklusive rabiesvaccination: Versican Plus DHPPi/L4R. Denna används generellt inte i Sverige och vissa veterinärer kan behöva informeras om att rabiesvaccinationen finns i denna kombination.

Förkortningen för rabiesvaccin är ”R”.

Svenska hundar får inte vaccin mot leptospiros eller rabies innan adoption.