Skänk en gåva

Hjälp oss att hjälpa

Det vi främst behöver pengar till är veterinärvård. På Irland är kostnaderna för veterinärvård omkring 350 000 kr/år.
2016 räddade vi 935 hundar. Det var tack vare ett arv som vi kunde göra det. Vi vill inte rädda färre hundar i år men vi behöver hjälp för att kunna fortsätta.

Här är några exempel på våra kostnader:
Dra ut en tand 3 000 kr
Ultraljud 1 500 kr
Röntgen 1 500 kr
Dropp för ett dygn för en sjuk hund 1 500 kr
Hundpensionat ett dygn 90 kr

Skänk en gåva:
Plusgiro: 30 99 36-3
Swish: 123 1616226

Skriv i meddelandefältet på din inbetalning ditt namn och t.ex “veterinärvård” eller någon av de specifika insamlingarna som presenteras nedan. Genom att skriva ditt namn godkänner du PUL så att vi kan publicera ditt namn i gåvo-redovisningen.

Skänk din gåva per telefon:
Ring: 0939-111 90 02 för att skänka 100 kr.
Ring: 0939-111 90 01 för att skänka 50 kr.
Ring: 0939-114 73 20 för att skänka 20 kr.

Alla gåvor, stora och små, tas väldigt tacksamt emot!

Vill du bli månadsgivare och stödja oss kontinuerligt?