Försäkring

Livsviktig försäkring

Försäkring genom oss

Om din hund skulle trampa på en glasbit, bryta ett ben eller äta något olämpligt så kan det bli oerhört dyrt. Det är därför livsviktigt att din hund är försäkrad när du tar emot hunden. Flera försäkringsbolag kräver att hunden är veterinärbesiktad i Sverige, men det intyget kan du komplettera med efter att försäkringen är tecknad.

Från det att du tecknar en försäkring så har du en olycksfallsförsäkring och karenstiden börjar gå. Om en olycka skulle hända de första dagarna så täcker försäkringen för olyckor. Oavsett vilket försäkringsbolag du väljer så är det viktigt att din hund är försäkrad innan vi lämnar över hunden till dig.

Vi rekommenderar starkt ett maxbelopp på minst 70 000 kr då veterinärvård kan bli väldigt dyrt och man snabbt kommer upp i 70 000 kr om hunden behöver opereras på en helg.

Besiktning och reservationer för skador eller sjukdomar som redan fanns

Den försäkring du tecknar kan baseras på veterinärbesiktningen som gjordes innan avresa från Irland/Polen. Anmärkningar på besiktningen ger ofta reservationer i försäkringen och du kan inte räkna med hjälp från försäkringsbolaget för befintliga skador eller sjukdomar. Exempelvis en trasig tand eller torra ögon. Även ledsjukdomar och vissa raser kan omfattas av reservationer.

Adopterar du en hund som finns i Sverige så är hunden antingen försäkrad via Hundar Utan Hem eller genom en tidigare ägare. Om hunden har varit hos veterinären så är det viktigt att man inte byter bolag då ett nytt försäkringsbolag ofta sätter reservation mot hälsoproblem som hunden har haft tidigare. Tryggaste valet är ofta att behålla hundens försäkringsbolag, eftersom vi inte alltid har all historia på hundarna.

Karenstid på försäkringen

När man tecknar en försäkring har den en karenstid. Det innebär att försäkringen inte täcker för de sjukdomar som hunden drabbas av under karenstiden. Om hunden insjuknar under karenstiden kan det även medföra undantag i försäkringen d.v.s. att du kan inte få ersättning för dina veterinärvårdskostnader för denna sjukdom även efter karenstiden.

Tänk också på att det finns olika karenstider. Exempelvis finns en karenstid på 12 månader hos Agria för rygg- och ledsjukdomar. Om hunden har anmärkningar på veterinärbesiktningen ger dessa en reservation i försäkringen. Dessa reservationer kan vara permanenta alternativt omprövningsbara efter 6 eller 12 månader.

Om hunden råkar ut för en olycka gäller försäkringen men försäkringsbolaget kommer inte att hjälpa till med kostnader för sjukdomar som uppkommer innan försäkringen tecknas eller under karenstiden.

Gamla skador/sjukdomar

Förelegat och karenstid på en försäkring När man tecknar en försäkring så gäller den inte för sjukdomar eller skador som hunden har haft innan försäkringen tecknats. Det kan gälla allt från artros, till torra ögon eller magproblem. Vi rekommenderar att ni kontaktar vår veterinärvårdsansvarig för råd om ni är orolig att hunden behöver veterinärvård.

Läs mer i menyn ovan till vänster.