Integritetspolicy

Vi bryr oss om dina uppgifter. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Hundar Utan Hem behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Inledning

Denna informationstext förklarar hur Hundar Utan Hem hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

 • Ansöker om att adoptera hund
 • Ansöker om att vara jourhem
 • Ansöker om att volontärarbeta
 • Besöker vår hemsida
 • Blir månadsgivare
 • Skickar in hälsningar efter adoption
 • Handlar i webbshoppen
 • Deltar i våra aktiviteter / events
 • Ansöker om att få nyhetsbrev

Den vänder sig även till dig som på annat sätt kommunicerar med oss, t.ex. via mail.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (d.v.s. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, samt köphistorik/ärendehistorik.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används.

Ansökan om adoption eller ansökan som jourhem

När du ansöker om att vara jourhem eller adoptera en hund av Hundar Utan Hem hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Samt de uppgifter som du själv lämnar i din intresseanmälan, exempelvis ditt personnummer.

När du blir jourhem eller adopterar en hund hanterar vi följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Eventuell tidigare ärendehistorik (om du varit jourhem eller adopterat hund från Hundar Utan Hem)
 • Uppgifter om betalning och datum när hundens försäkring flyttas från Hundar Utan Hem till dig som adoptör
 • Foton på dig och din hund, t.ex. när du hämtar din hund

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som adoptör eller jourhem (uppföljning, stöd och råd samt inbjudan till träffar) och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter för att säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter när du är jourhem eller adopterar en hund från Hundar Utan Hem. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig under hundens livslängd och i ytterligare 6 månader.

Omplacering av hund

När du ansöker om hjälp att omplacera din hund hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • ID:nr och födelsedatum på din hund
 • Uppgifter om hundens försäkring

Samt de uppgifter som du själv lämnar i din ansökan och på förmedlingsavtalet, exempelvis mer information om din hund.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som hundägare, fd ägare av en hund, hundens nya ägare eller jourhem (uppföljning, stöd och råd) och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter för att säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig under hundens livslängd.

Köp i webbshoppen

När du handlar i webbshoppen eller adopterar en hund av Hundar Utan Hem, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om ditt köp
 • Köphistorik
 • Uppgifter om betalning

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller produkten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 24 månader efter genomfört köp, bland annat som underlag för eventuella reklamationer.

Månadsgivare

När du ansöker om att bli månadsgivare eller autogiromedlem hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Kontouppgifter (vid autogiromedlemskap)

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under den tid du väljer att vara månadsgivare och därefter i upp till 3 månader. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader.

Hälsning efter adoption

När du skickar in hälsningar till oss från dig och din hund så godkänner du att vi använder texten och eventuella bilder i våra kanaler. Våra kanaler är sociala medier, hemsidan och marknadsföringskanaler som nyhetsbrev och tryckt material. Du behåller självklart alltid rättigheterna till dina bilder.

Prenumeration på nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet eller adopterar en hund får du vårt nyhetsbrev via e-post. Då hanterar vi din mailadress samt i vissa fall din ort.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar din mailadress och ort för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina din mailadress så länge som du önskar att få vårt nyhetsbrev, d.v.s. tills du själv säger upp prenumerationen.

Ersättningsanspråk

Ersättning för veterinärkostnader eller återbetalning vid återlämnande av hund / produkt från webbshoppen.

När du reklamerar en produkt, återlämnar en hund eller kontaktar oss med andra ersättningsanspråk, hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn kontaktuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter, ärendehistorik
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton eller journal från veterinär

Vi hanterar dina personuppgifter för att

Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk, för att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk. Samt för att ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig skyldighet när vi behandlar din ansökan om ersättning, fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende hund eller produkten, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att ärendet avslutats. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Ansökan om jobb eller volontärarbete

När du ansöker som volontär i Hundar Utan Hem eller söker ett jobb hos oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, kontaktuppgifter, CV samt personligt brev.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Hundar Utan Hem på olika sätt, t.ex. via sociala medier, sms, samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t.ex.:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om en hund.
 • Leverera beställd information.
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT-system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t.ex. enligt bokföringslagen).

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på EUR-Lex.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan.

Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring

Hundar Utan hem kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för vår egen direktmarknadsföring. T.ex. erbjudna om medlemskap, bli månadsgivare, eller inbjudan till event. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Kontakta oss i så fall enligt följande:
Hundar Utan Hem
Mailbox 117
111 73 Stockholm

OBS! Dina adressuppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part.

Kontaktuppgifter

Hundar Utan hem (organisationsnummer: 802432-7630) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Hundar Utan Hem
Mailbox 117
111 73 Stockholm

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till den adress som du är folkbokförd på.

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 20 maj 2018 och kan komma att ändras.

Vid frågor nås vi på:
Hundar Utan Hem
Mailbox 117
111 73 Stockholm