Jourhem

Ta hand om en hund som behöver tak över huvudet och en trygg famn i väntan på en egen familj!

Som jourhem öppnar du ditt hem för en hund som verkligen behöver dig. Målet med Hundar Utan Hems verksamhet är att hitta kärleksfulla och passande för-alltid-hem till varje hund, men vissa hundar har inte den turen direkt.

En hund kan placeras i jourhem av flera anledningar och många gånger är jourhem en nödvändighet när vi räddar akuta hundar i Sverige eller när en hund blivit övergiven av sin tidigare familj. Hur mycket information om hundarnas bakgrund vi har varierar, vissa hundars behov känner vi väl till medan andras historia är okänd.

Hundar Utan Hem hjälper hundar i Sverige, på Irland och i Polen. Många hundar har räddas från vanvård eller har blivit upphittade och därefter bott på ett rescue. Tid, tålamod, förståelse och trygghet är vad en jourhund behöver och förtjänar. Många hundar har inte haft tillgång till tuggben, en mjuk sovplats, dagliga promenader eller någon som ger dem uppmärksamhet. Hundarna brukar därför tycka att ett liv i en omtänksam familj är både överväldigande och alldeles, alldeles underbart.

 

Att vara jourhem

Som jourhem öppnar du ditt hem för en hemlös hund i väntan på ett permanent hem. Det kan vara allt från ett par dagar till en längre tid. Du tar hand om hunden som om den vore din egen och visiterar, badar, kammar, borstar tänder, klipper klor, plockar fästingar osv efter behov.

Innan du ställer upp som jourhem behöver du veta hur den närmaste tiden kommer se ut och meddela oss i din jourhemsansökan hur länge du kan vara jourhem. Vi godkänner oftast inte jourhem som kan hjälpa en jourhund kortare perioder än 4 veckor (t.ex under semester eller skollov).

Hunden ska inte behöva flytta runt. Som jourhem tar du hand om en hund tills den får ett eget hem. Prata ihop er i familjen så att alla är med på ansvaret det innebär med en ny, tillfällig familjemedlem.

Som godkänt jourhem bör du vara spontan, flexibel och tycka att det är roligt och spännande att rycka in och agera snabbt. Vi vet inte alltid långt förväg vilken hund som behöver jourhem och hanterar situationer som uppstår på kort varsel.

Vi har en åldersgräns för jourhem på 21 år.

Jourhem med tillgång till hundgård är intressant för hundar som är vana att bo i hundgård eller inte ännu tränade att bo inomhus.

Förvänta dig inte att en jourhund är rumsren. Även om den har varit det tidigare händer olyckor och det kan dröja innan hunden gör sina behov utomhus.

Vi vill poängtera att vara jourhem inte ska vara ett sätt att ”prova-på att ha hund”. Våra hundar kräver olika variationer av kunskap och erfarenhet och det är viktigt att hela familjen är involverad och kan ge hunden trygghet och stabilitet i väntan på sin egen familj.

Första tiden i ett jourhem kan vara stressig. Du måste vilja erbjuda hunden lugn och ro och stöd inom de områden den behöver. Om du känner att en hund med lite utmaningar kan vara för svårt för dig ska du inte skicka in en jourhemsansökan.

Kontakten med Hundar Utan Hem

För att kunna hitta ett perfekt hem till varje hund är en bra dialog med jourhemmet avgörande. Vi vill att du hör av dig och berättar om hundens framsteg och svårigheter. Du behöver också skicka fina bilder och filmer till hundens presentation. Potentiella adoptionsfamiljer ska också vara välkomna att träffa hunden hos dig efter överenskommelse.

En brun labrador bakom galler

Ensamtid och hundvakt

En hund som är ny i ett hem kommer inte vilja lämnas ensam alls. Det är viktigt att du kan erbjuda hunden trygghet och sällskap. Om du vill kunna lämna din hund ensam relativt omgående ber vi dig att inte skicka in en jourhemsansökan då vi behöver lägga våra resurser på att kontakta de jourhem som kan anpassa ensamtiden efter hunden. Om du ska använda hundvakter tänk då igenom vilken hundtyp ni – alla – klarar av. Du får räkna med att en jourhund inte är helt rumsren och kan ha utmaningar med att t ex gå i koppel eller möta nya människor. Du kommer att få ett dokument med goda råd för en bra start på er relation.

Att tänka på

Egna platser

Tänk igenom ditt boende. En osäker hund behöver få egna platser i hemmet där den får vara ifred i början. Om hunden bara kan välja soffan trots att den inte känner sig säker på er relation, så kan hunden börja vakta soffan eller känna ett obehag av social press. Var får hunden vara ifred? Kan den själv välja när den vill vara social? Hur håller du den säker från andra hundar eller katter i början innan de känner varandra?

Barn

Om du har barn under 6 år så kommer vi inte att placera en jourhund hos dig, för allas trygghet och säkerhet. Om barnen är mellan 7-12 år behöver de vara ansvarsfulla, lugna och bra på att följa instruktioner. Barn och hund ska aldrig umgås utan tillsyn första tiden. Tonåringar i hemmet brukar ofta gå bra. Barn och tonåringar får inte ha eget ansvar över skötsel, promenader osv.

Enkla hundar

Många vill vara jourhem åt “enkla hundar”. Ofta vill man hjälpa små eller mellanstora hundar med lugnt temperament. Det behöver poängteras att även våra “enkla” hundar har med sig olika utmaningar. De behöver tränas i rumsrenhet, att gå i koppel, de kanske aldrig har bott inomhus och inte riktigt förstår hur man beter sig i ett hem, och de kan i början vara osäkra eftersom de inte förstår var de hamnat. Vi kan aldrig garantera att hundar är enkla. Tänk igenom om du har kunskap och vilja att hantera första tidens utmaningar, som eventuellt kan uppstå.

Din boendemiljö

Centrala miljöer

Vissa av våra hundar störs inte av att bo centralt, men de flesta behöver en lugnare miljö. Det är många intryck att hantera direkt efter en flytt. Är du inte hundvan och bor centralt så tror vi inte att det blir en bra matchning. Lugn miljö är oftast en avgörande faktor för trygghet och återhämtning.

Boende på landet

Du som har hundvana och dessutom bor på landet är alltid välkommen att skicka in en jourhemsansökan, då många av våra hundar behöver en lugn fristad.

Jourhem

Transport

Som jourhem hämtar du hunden enligt överenskommelse. Kommer hunden direkt från Irland eller Polen hämtas den i Helsingborg, Ljungby, Jönköping, Norrköping eller Stockholm. Är hunden i Sverige så gör vi upp om en mötesplats. I vissa fall kan vi hjälpa till med transport, men räkna med att du behöver lösa hämtning med egen eller lånad bil. Vi godkänner inte transport med kollektivtrafik.

Säkerhet

Som jourhem äger du inte hunden, men du har ansvar för hundens säkerhet. Välsittande sele och/eller ett halsband (av icke strypmodell) och ett koppel utan svagheter ska användas (inte flexikoppel). Tappar du hunden kan det få fruktansvärda konsekvenser. Det är viktigt att vidta alla åtgärder för att ge hunden de bästa förutsättningar och att du följer de specifika råd du fått angående hunden, till exempel gällande introduktion av övriga djur eller människor i hemmet.

Vi är måna om att våra hundar skyddas från situationer där bråk kan uppstå. Ha inte hunden lös på områden som inte är inhägnade och använd långlina när du släpper i en inhägnad för att utvärdera om hunden försöker ta sig ut. Det är ingen bra idé att släppa sin nya jourhund i en rastgård med andra okända hundar, eftersom du inte känner varken din jourhund eller övriga hundar på plats. Hundmöten där hundarna får hälsa ska också undvikas. Håll alltid barn, hundar och katter under uppsikt när de vistas tillsammans. Under en introduktionstid ska du kunna dela upp dem.

  1. Läs först våra tips och råd!
  2. Har du läst informationen och tänkt igenom beslutet med familj/hundvakter?

Kostnader

Vi är otroligt tacksamma att du ger av din fritid för att hjälpa en hund. Hundar Utan Hem jobbar med snäva marginaler. Generellt kan vi inte erbjuda jourhem ersättning för t ex bensin, hundleksaker, hundkläder, hundmat, allergimedicin och annat och vi är mycket tacksamma om du som jourhem bidrar med det du tycker att hunden behöver. Sakerna du köper till din jourhund är dina egna och du behöver inte skicka med dessa när hunden flyttar till sin familj. Om din jourhund behöver något som du inte har råd att köpa eller kan låna, prata med din kontaktperson.

Som jourhem kommer du att kunna beställa ett högklassigt foder med rabatt från Furry Family om du vill det.

Jourhem

Veterinärkostnader

Eventuella veterinärkostnader står Hundar Utan Hem för under förutsättning att jourhemmet inte varit vårdslös i hanteringen av hunden samt att vi meddelas innan du tar hunden till veterinären. Hunden genomgår en veterinärbesiktning, vanligtvis sista vardagen innan avresa. Tänk på att en besiktning ofta inte innehåller djupare utredningar av hundens hälsa, såvida inte något påträffas under besiktningen som behöver undersökas vidare. Det är en allmän översiktlig koll av hunden och om deras allmäntillstånd är bra för att hantera en transport. Det kan dyka upp nya fysiska fynd när hunden väl landat hos dig. Är du orolig för din jourhund så kontaktar du föreningens veterinäransvariga. Telefonnummer finns i ditt jourhemsavtal samt i den PDF du får på mail i samband med att du ska ta emot en jourhund.

Försäkring

Alla jourhundar är försäkrade av Hundar Utan Hem. Vissa har dock en karenstid och det är därför viktigt att du kontaktar föreningens veterinärvårdsansvariga innan du tar hunden till veterinären.

Adoption av jourhund

Som jourhem har du inte automatisk förtur att adoptera även om vi tar hänsyn till att hunden redan är hos dig.

Avslutningsvis

Det är väldigt givande att vara jourhem. Du blir en viktig pusselbit i hundens liv och utveckling och hjälper oss att hjälpa fler hundar. Vi är otroligt tacksamma för våra fina jourhem och värderas deras insatser högt. Att öppna sitt hem och ge en hund chansen att landa och bli trygg är något av det finaste en människa kan göra.