Behöver du omplacera?

Att Omplacera

Att Omplacera

Hundar Utan Hem hjälper även svenska hundar att hitta nya kärleksfulla hem. Att omplacera sin hund är ett stort beslut och vi är måna om att du ska känna dig trygg med att hunden hamnar i ett bra hem. När vi väljer hem utgår vi från hundens behov så att matchningen med den nya familjen blir en hållbar och långsiktig lösning. För att vi ska kunna finnas här för de hundar som verkligen behöver oss, är d...

Förmedlingsavtal

Villkor i förmedlingsavtal För att kunna jobba effektivt och hjälpa en hund på bästa sätt behöver överlåtaren signera vårt förmedlingsavtal. Förmedlingsavtalet skickas ut via mail och signeras digitalt med Bank-Id eller sms. Vi kan i vissa fall skicka ut avtal på papper som då signeras med med överlåtarens underskrift, observera att detta kräver längre handläggningstid. Genom att signera avtale...

Förfrågan om omplacering

Försök att fylla i så mycket information som möjligt, ju mer vi vet om din hund desto lättare har vi att hitta ett bra hem till den. Tänk på att läsa igenom vårt förmedlingsavtal innan du skickar in en förfrågan till oss!