Allmän information

Allmän information

Svarstider

Det värmer i hjärtat att så många vill adoptera en hund och vi läser alla intresseanmälningar som skickas in, men vi har begränsade resurser och inte möjlighet att svara alla. Om du går vidare i adoptionsprocessen blir du kontaktad inom 2-3 veckor för en intervju. Anledningar till att man inte hör tillbaka från oss kan vara att det är flera som ansökt om samma hund eller att vi inte bedömer att ditt hem är rätt för just den hunden. Du måste också uppfylla våra generella krav gällande exempelvis ensamhetstid för hunden. Tack för din förståelse!

Så går det till

När du hittar en hund på hemsidan som du blir intresserad av vill vi att du läser informationen Så går det till att adoptera en hund från Hundar Utan Hem. Nästa steg är att skicka in en intresseanmälan för den eller de hundar som du är intresserad av.

Är du redo att hämta en hund inom en månad?

Hundar som finns i Sverige kan flytta så snart rätt hem hittats. Hundar på Irland och i Polen kommer oftast till Sverige inom en månad. Kan du inte ta emot en hund inom en månad vill vi att du väntar med att skicka in din intresseanmälan.

Allmän information

Adoptionsavgift

Vi tillämpar solidariska adoptionsavgifter på Hundar Utan Hem. Detta innebär att valpar och svenska hundar hjälper till att täcka kostnader för till exempel seniorer och hundar vars veterinärkostnader överstiger adoptionsavgiften. Du kan läsa mer om hur våra adoptionsavgifter sätts här.

Alla hundars adoptionsavgift står i respektive presentation på hemsidan. Vi tar inga avbetalningar.

Hundar Utan Hems kostnader för irländska och polska hundar är; kennelkostnad och transport till Sverige, veterinärkostnader som microchip, EU-pass, vaccinationer, avmaskning och parasitbehandling med Frontline/Advocate eller motsvarande, samt kastrering om hunden är tillräckligt gammal. Många hundar, framför allt seniorer, behöver också tandvård och annan veterinärvård.

Alla är hundar är chippade, vaccinerade och veterinärbesiktigade innan adoption.

Att bli med hund medför löpande kostnader under hela hundens liv. Var därför säker på att din ekonomi klarar av dessa ökade utgifter innan du skickar in en intresseanmälan.

Ålderspolicy

Hundar Utan Hem har 23 år som rekommenderad lägsta ålder för adoption. Denna åldersgräns kan diskuteras beroende på hundens ras och dina tidigare erfarenheter. För bullhundsblandningar har vi hårdare ålderskrav. Vi placerar generellt inte valpar och unghundar hos äldre personer, utan kommer i dessa fall rekommendera någon av våra fina seniorhundar.

Omplaceringshundar och mindre barn

När vi placerar hundar utgår vi från hundens tidigare liv och hundens behov. Det innebär att vi bara placerar hundar med barn om vi känner oss trygga med att hunden kommer att trivas att bo i en stojig miljö. Barn kan kasta leksaker, tappa humöret, skrika eller klappa hunden när den sover och egentligen vill vara ifred. Barn har också lekkompisar på besök, som inte alltid är hundvana. Som förälder är det svårt att konstant ha ögon i nacken och man kan inte kräva att mindre barn ska förstå eller följa instruktioner.

Vi väger också in att vi oftast inte har kännedom hundens bakgrund och deras tidigare erfarenheter av barn. Att leva med små barn kräver enormt mycket tålamod av en hund. Ett tålamod som vi sällan vet om hundarna har. Om hunden skulle säga ifrån så är det inte alla som tycker att hunden har rätt att göra det. För både barnens och hundens säkerhet vill vi inte sätta hundarna i situationer som vi inte vet om de klarar av. Därför placerar vi endast hundar i barnfamiljer där barnen är minst 6 år och där vi känner oss trygga med att det blir bra för hela familjen, inklusive den nya familjemedlemmen.

På varje hunds profil anges den ålder på eventuella barn som vi bedömer att hunden kan bo med. Har du barn under 6 år så ber vi dig att vänta och återkomma. Tack för din förståelse!

Bokad eller adopterad hund

När en hund är preliminärt bokad eller adopterad, visas detta i röd text i hundens presentation. I dessa fall tar vi inte emot fler intresseanmälningar för den hunden utan du får kika vidare på andra hundar på hemsidan.