Veterinärvårdsrutiner och vaccinationer

Våra veterinärvårdsrutiner
Hund på shelter i Polen

Hundarna från Irland och Polen får följande behandling före avresa

    • Veterinärbesiktning
    • ID-märkning med microchip
    • Kastrering om hunden är tillräckligt gammal
    • Vaccinationer och EU-pass

Hundar med trasiga tänder eller mycket tandsten får en tandsanering, och även tänder som kan göra ont i framtiden tas bort.

Våra hundar får följande vaccinationer

Rabiesvaccin, som tas minst 21 dagar före avresa och följs upp med antikroppstest
Kombinationsvaccinationen DHPPi, dos 1 och 2
Vaccin mot Leptospiros

Parasitbehandling för hundar från Irland

Bravecto, Nexgard eller Simparica*
Avmaskning med Milbemax innan avresa

Parasitbehandlingför hundar från Polen

Advocate, ett receptbelagt spot-on preparat som dödar olika parasiter inklusive dirofilaria
Bravecto eller Simparica*, en tablett, som dödar fästingar och andra parasiter
Avmaskning med Droncit eller medicin med motsvarande aktivt ämne innan avresan

*Bravecto har effekt i ca 3 månader, Nexgard i 1 månad och Simparica i 4 veckor.

Svenska hundar

Svenska hundar som omplaceras genom oss har ID-märkning/microchip, uppdaterade vaccinationer och är veterinärbesiktigade. I de fall vi får hundar från Länsstyrelser där vaccinationshistorik saknas ges vaccination enligt svensk standard. Svenska hundar får inte vaccin mot leptospiros eller rabies innan adoption.