Vaccinationer

Vaccinationer på hundar från Hundar Utan Hem

Alla hundar ska vaccineras mot parvo (hundpest), valpsjuka och smittsam leversjukdom/hepatit. Denna vaccination förkortas ”DHP”
Förutom grundvaccination som görs vid 7 veckor, efter 12 veckors ålder och vid 1 års ålder, ska vaccinationen upprepas vart tredje år.

Ofta ges DHPPi istället för DHP.
Den innehåller även vaccination mot parainfluensa, dvs kennelhosta.

Observera att vaccinationer mot kennelhosta inte ger ett gott skydd. Hunden kan fortfarande få kennelhosta men får då mildare symtom.

Ett bättre skydd mot kennelhosta får man med en separat vaccination som förkortas ”KC”. Det är dock väldigt viktigt att hunden inte utsatts för sjukdom när denna vaccination ges. Om en symtomfri men redan smittad hund vaccineras med KC-vaccin kan det leda till att hunden blir extra sjuk och får lunginflammation.
Därför använder rescue center sällan denna vaccination.
Vänta därför minst tre veckor efter att hunden kommit till Sverige med att ge denna vaccination om du vill ha din hund vaccinerad mot kennelhosta.

Hundarna vaccineras också mot Leptospiros. Leptospiros är en sjukdom väldigt ovanlig i Sverige men den förekommer på Irland. Vaccinationerna mot Leptospiros förkortas ”Lepto”, ”L2” eller ”L4”

Det finns även en kombinationsspruta som innehåller alla vaccinationer inklusive rabiesvaccination:

Versican Plus DHPPi/L4R
Denna används generellt inte i Sverige och vissa veterinärer kan behöva informeras om att rabiesvaccinationen finns i denna kombination. Förkortningen för rabiesvaccin är ”R”.

Hundar i Polen följer generellt samma vaccinationsrutiner som på Irland.

Svenska hundar har inte vaccin mot Leptospiros och rabies.