Förmedlingsavtal

Villkor i förmedlingsavtal

För att kunna jobba effektivt och hjälpa en hund på bästa sätt behöver överlåtaren signera vårt förmedlingsavtal.
Förmedlingsavtalet skickas ut via mail och signeras med Bank-Id eller sms.

Genom att signera avtalet överlåts rätten att omplacera hunden till Hundar Utan Hem. Överlåtaren avsäger sig också rätten att avliva*, behålla eller att på egen hand omplacera hunden. Avtalet gäller i två månader och löper därefter vidare med en månads uppsägningstid från båda parter.

Överlåtaren får inte omplacera sin hund själv under avtalstiden.
Om överlåtaren hittar en familj som är intresserad av hunden skickar dessa in en intresseanmälan för att ansöka om att adoptera hunden via Hundar Utan Hem.

Överlåtaren behåller strikt hundägaransvar och ansvar för veterinärkostnader, försäkring och övriga kostnader till dess att Hundar Utan Hem meddelar att hunden fått ett nytt hem och adoptionsavtal med en ny familj är undertecknat. Överlåtarens ansvar gäller även om hunden har flyttats till i ett jourhem.

Överlåtaren lovar att sanningsenligt uppge de oönskade beteenden som hunden har/har haft samt informera om skador, sjukdomar och allergier. Om överlåtaren inte är sanningsenlig kommer Hundar Utan Hem att fakturera överlåtaren för eventuella veterinärkostnader.

Överlåtaren ansvarar för att hunden är registrerad i Jordbruksverkets hundregister, ID-märkt och att vaccinationskort med det senaste årets vaccinationer kan överlämnas till nya ägaren. Om inte kommer föreningen att fakturera kostnaden för detta till överlåtaren. Är hunden född utanför Sverige, skickar överlåtaren in foto på hundens pass och vaccinationer. Pass och vaccinationer måste vara giltigt för att Hundar Utan Hem ska kunna hjälpa till med omplacering. En hund behöver ha bott i Sverige i minst 30 dagar innan Hundar Utan Hem kan teckna förmedlingsavtal för hjälp med omplacering.

Förmedlingsavtal kan endast tecknas med hundens juridiska ägare, du kan inte omplacera någon annans hund. Genom att signera avtalet godkänner överlåtaren att den är hundens juridiska ägare.

Om en hund far mycket illa hos överlåtaren, kan Hundar Utan Hem, i den mån det finns tillgängligt, tillhandahålla ett jourhem. Kostnad för detta diskuteras innan hunden lämnas till ett jourhem. Överlåtaren står för kostnader för hunden samt eventuella skador hunden skulle kunna orsaka jourfamiljen. Om överlåtaren efter att ha signerat förmedlingsavtalet samt lämnat hunden i jourhem ångrar sig och vill behålla hunden, återlämnas den endast om Hundar Utan Hem anser att det är det bästa för hunden.

Hundar Utan Hem åtar sig att noga granska och utvärdera blivande hem i enlighet med Hundar Utan Hems placeringsprocess. Hundar Utan Hem kommer att samverka med överlåtaren kring lämpligheten hos intresserade familjer men Hundar Utan Hem har rätten att självständigt avgöra om ett hem är rätt för hunden.

Hundar Utan Hem utser en kontaktperson/hundplacerare som kommer hantera omplaceringen av hunden. Vid behov kan ytterligare eller annan hundplacerare stötta eller överta uppdraget, överlåtaren skall då informeras. Hundar Utan Hem sköter kontakten med blivande hem samt tecknar avtal om adoption. Hundar Utan Hem kommer bara förmedla kontaktuppgifter mellan överlåtare och nytt hem om båda parter så önskar.

Om överlåtaren ångrar omplaceringssuppdraget eller på annat sätt bryter avtalet skall Hundar Utan Hems arbete ersättas med 2500 kr, då vi lägger många timmars jobb på utvärdering av nya familjer, annonsplats på hemsidan samt sociala medier. Överlåtaren kan inte ångra omplaceringsuppdraget efter att hunden har blivit adopterad av en ny familj.

När ett nytt hem hittats gäller Förmedlingsavtalet även som ett överlåtelseavtal. Överlåtaren kan inte ångra omplaceringsuppdraget efter att hunden har blivit adopterad av en ny familj.

Om hundens nya familj inte kan behålla hunden och hunden återlämnas inom tre månader ska hunden vara välkommen tillbaka till Överlåtaren om Hundar Utan Hem anser att det är bäst för hunden. Överlåtaren blir då hundens juridiska ägare och ansvarar för att hålla hunden fortsatt försäkrad.

När du undertecknar förmedlingsavtalet godkänner du samtidigt att vi publicerar info och bilder på din hund på Hundar Utan Hems hemsida och i sociala medier.

*Avlivning får endast ske vid akuta skador eller sjukdomsfall eller i samråd med Hundar Utan Hem.