Övriga Grupper

Inom föreningen har vi olika arbetsgrupper som ansvarar för olika områden av verksamheten. Våra medarbetare i de olika grupperna gör en fantastisk insats och lägger många timmar varje vecka på ideellt arbete i Hundar Utan Hem. Tillsammans gör vi det möjligt att rädda fler än 1000 hundar varje år.

Admin- & Webb

Administrationsgruppen som sköter adoptionsregister, försäkringar och besvarar frågor på info-mailen. Varje månad registreras och försäkras över 100 hundar.

Webbgruppens arbete består främst av att lägga upp nya hundar på hemsidan och att uppdatera annonserna med nya bilder och uppdaterad information. Varje månad publiceras drygt 100 nya hundar.

Lina L B
Volontär- & Webbgruppsansvarig & Arbetsmiljöombud
Nadine D
Webbshopsansvarig


Stina J
Placerarsamordnare & Administratör

Hanna B
Webbadministratör

Helen B
Administratör

Jourhemsgruppen

Jourhemsgruppen utvärderar och godkänner våra jourhem. Många jourhem väljer att adoptera sin jourhund och många kan bara vara jourhem under en viss period. Därför behöver vi alltid nya jourhem.

Caroline K
Jourhemsansvarig

Madelaine H
Jourhem & Placerar vinthundar
Madeleine T
Jourhem

Transportgruppen

Transportgruppens arbete består av att administrera sysslor relaterade till att transporterna ska köras. Allt från att göra burplanering och transportavisering till att sköta om transporten.

Caroline K
Samordnare Irland
Kasia Z
Samordnare Polen