Molly Mai (884)

Molly Mai (884) är adopterad.
Värd det allra bästa
 • Ålder: 2014-01-01
 • Kön: Tik
 • Ras: Lurcher
 • Kastrerad: Ja
 • Kontaktperson: Sigrid Jankowski
 • Adoptionsavgift: 7500 kr
 • Förmedlad från: Limerick Animal Welfare
 • Befinner sig nu: Hundpensionat på Irland
 • Kan bo med hundar: Ja
 • Fungerar med katt: Vet ej
 • Kan bo med barn i åldern: 3-5 år och uppåt
 • Vilken miljö passar: Kan bo centralt
 • Aktivitetsnivå: Medium
 • Adoptörens hundvana: Ny som hundägare

Molly Mai har levt ett tragiskt liv och utnyttjats enbart för avel. När hon inte var användbar för det längre övergavs hon. Molly Mai är trots sin svåra bakgrund en helt underbar hund med så mycket kärlek att ge. Hon kommer jättebra överens med andra hundar och kan bo i de flesta miljöer.

Nu söker vi ett hem till Molly Mai där hon kan få den bekvämlighet och kärlek hon aldrig har fått uppleva i ett hem. Har ni det allra bästa att erbjuda Molly Mai, skicka då in en intresseanmälan!

 Plugin created by Emmaria