Hälsning från Dingos (fd Amelia) hem

Hej! Detta är Dingo, som tidigare hette Amelia. Det går väldigt bra och hon verkar redan vara van med att bo här utan problem. Hon äter och dricker och är glad i alla som hon träffar och vill sitta i allas knän! Det går bra med katten med men ibland är det bara för kul att jaga henne. Hon går fint i koppel för sin ålder och reagerar inte på andra hundar utomhus. Hon gnäller lite på nätterna men det är något som vi jobbar på, annars gör hon inga ljud på dagarna.

Med vänlig hälsning,
Jorma