Information

Söndagen den 3 maj kl 13.00 samlar volontärer så många deltagare som möjligt för att gå en trevlig Hundpromenad. Ju fler volontärer som håller i en promenad desto fler orter kommer Hundpromenaden att hållas på. Alla som deltar i promenaden skänker minst 75 kr som oavkortat går till Hundar Utan Hems veterinärkostnader. Självklart kan vem som helst delta i promenaden, med eller utan hund.

Insamlingsmål

Varje år bekostar Hundar Utan Hem veterinärvård för flera hundra tusen kronor i Sverige och på Irland. Under insamlingar kan du läsa om några av de hundar som nyligen varit i behov av akut veterinärvård.

2018 genomfördes hela 59 promenader på olika orter och tillsammans samlades det in fantastiska 74.400 kr! Målet för år 2019 är att samla in över 75.000 kr så att vi kan hjälpa ännu fler behövande hundar. För att nå målet behöver vi Din hjälp att arrangera eller delta på en promenad i ditt närområde.

Vill du arrangera en Hundpromenad? Läs mer under Arrangera Promenad!

Lite självklara men viktiga regler under promenaden

  • Alla hundar ska vara kopplade. Inga flexikoppel eller löplinor så att hundar kan trassla in sig i varandra.
  • Respektera andra hundägare och de hundar som ej vill hälsa på andra hundar.
  • M.a.o. släpp inte fram hunden till okända hundar och hundägare.
  • Tala gärna om ifall din hund behöver extra utrymme.
  • Ge osäkra/reaktiva hundar utrymme. Vi rekommenderar att osäkra hundar går sist eftersom de känner sig tryggast med övriga hundar framför sig.
  • Tänk på att inte låta hundarna hälsa på varandra innan promenaden har börjat. Vill du på egen risk introducera din hund för en annan hund. Be hundägaren om tillåtelse men – Vänta med att introducera hundarna för varandra tills dess att vi börjat gå promenaden.
  • Promenaden ska vara trevlig för ALLA! Därför är det viktigt att vi tänker på varandra och andra hundars behov och säkerhet. Vi som arrangörer tar inget ansvar för om hundar tillåts hälsa på varandra.