Ashton Dog Pound

Ashton Dog Pound

Ashton dog pound ligger i Dublin. Alla hundar som hittas i Dublinområdet lämnas in här. Personer som inte vill ha kvar sin hund lämnar också in dem här.

Ashton pound är unikt på det sättet att volontärer kommer dit och rastar hundarna. De anställda bryr sig om hundarna och försöker rädda dem genom att hålla kontakt med rescue center och genom att adoptera ut hundar till allmänheten. Det gör att många av dem har en chans att få ett nytt hem. Men långt ifrån alla räddas. Det finns för alltför många hundar. På en dag kan 10 hundar komma in. Varje gång vi är på Irland så åker vi hit och väljer ut några hundar som vi kommer att leta hem till.

Det är ett svårt beslut att välja vilka som ska få leva och samtidigt lämna kvar de som vi inte har resurser att hjälpa. 2016 räddades 92 procent av hundarna som kom in till Ashton pound. Flera hundra räddades till nya hem i Sverige genom Hundar Utan Hem.

Tove hälsar på en hund på Ashton Dog Pound.

Tove är på Ashton och träffar hundar som desperat försöker få hennes uppmärksamhet. Det är som om hundarna vet att vi kan vara deras enda chans att komma därifrån.