Förmedlingsavtal

Villkor i förmedlingsavtal

Att omplacera en hund tar mycket tid, och ibland tillhandahåller vi även jourhem med kort varsel. Detta är en tjänst som vi tillhandahåller utan att det kostar dig som hundägare något. Anledningen till att vi kan hjälpa dig utan ersättning, är att vi istället tar ut en adoptionsavgift från hundens nya familj. När vi börjar jobba med att placera din hund så kommer vi att göra allt vi kan för att snabbt hitta ett passande och bra hem åt henne / honom, och självklart är det viktigt för oss att även du känner dig nöjd och trygg med hundens nya hem. För att vi ska kunna finnas här för de hundar som verkligen behöver oss, är det viktigt att du tänkt igenom ditt beslut. Vår tid och våra resurser är inte oändliga.

Vi får ibland hundar från en miljö dit hunden inte bör komma tillbaka. Detta är anledningen till att vi har detta förmedlingskontrakt.

Genom detta avtal avsäger jag mig rätten att avliva, behålla eller omplacera min hund, (namn och ID fylls i på nästa sida), utan att först meddela Hundar Utan Hem samt få bekräftelse på att Hundar Utan Hem mottagit mitt meddelande. Jag överlåter rätten att omplacera hunden till föreningen Hundar Utan Hem.

Är hunden inte försäkrad skall detta meddelas så att Hundar Utan Hem kan försäkra hunden. Om jag efter att jag skrivit på detta kontrakt och lämnat hunden till ett jourhem, ångrar mig och vill behålla hunden, återlämnas hunden endast om även Hundar Utan Hem anser att det är det bästa för hunden. Det arbete Hundar Utan Hem lagt ner skall då ersättas med 1000 kr.

Jag är medveten om att beslutet är juridiskt bindande i och med det att jag satt min namnteckning nedan. När en ny ägare hittats gäller detta avtal även som ett överlåtelseavtal.

Skulle detta avtal skrivas under av någon som inte är hundens ägare kan du som skriver under avtalet också bli skyldig att ersätta Hundar Utan Hem för nedlagt arbete med 1000 kr, om hundens riktiga ägare senare inte skriver under detta avtal.

Jag lovar att sanningsenligt uppge de oönskade beteenden som min hund har/ har haft, exempelvis om hunden inte kan lämnas ensam, om den visat aggression mot tikar / hanar, barn eller vuxna. Jag lovar att sanningsenligt uppge de skador och sjukdomar hunden har eller tidigare har haft. Om överlåtaren inte är sanningsenlig kan Hundar Utan Hem komma att fakturera överlåtaren för veterinärkostnader och avlivningskostnad.

Överlåtaren ansvarar också för att hunden är ID märkt och att vaccinationskort med det senaste årets vaccinationer kan överlämnas till nya ägaren. Om hunden inte har detta kommer föreningen att göra detta och fakturera kostnaden för detta till överlåtaren.

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna signerat och erhållit varsitt. Avtalet gäller i två månader och löper därefter vidare med en månads uppsägningstid från båda parter.