Behöver du omplacera?

Så går omplacering till

Så går omplacering till

Hundar Utan Hem hjälper självklart även svenska hundar att hitta nya hem. Att omplacera sin hund är ett stort beslut och vi gör allt för att du ska känna dig trygg med att hunden kommer att få ett bra hem. När vi väljer ett hem så utgår vi från hundens behov, ras, ålder och tidigare livssituation så att omställningen blir så liten som möjligt. Så här går det till Vi hjälper dig som behöver ompla...

Hur går det till?

Skicka in Förfrågan om omplacering . Vi kontaktar dig. Veterinärbesiktning görs. Förmedlingsavtal skrivs. Placeringsprosessen startar. Vi lägger ut hunden på hemsidan och börjar leta hem. När vi har ett hem som vi tror kan passa så kontaktar vi dig. Vi tar därefter processen vidare tillsammans och träffar den intresserade familjen. För att veta om vi kan ta på oss uppdraget att...

Förmedlingsavtal

Villkor i förmedlingsavtal Att omplacera en hund tar mycket tid, och ibland tillhandahåller vi även jourhem med kort varsel. Detta är en tjänst som vi tillhandahåller utan att det kostar dig som hundägare något. Anledningen till att vi kan hjälpa dig utan ersättning, är att vi istället tar ut en adoptionsavgift från hundens nya familj. När vi börjar jobba med att placera din hund så kommer vi att g...

Förfrågan om omplacering

Försök att fylla i så mycket information som möjligt, ju mer vi vet om din hund desto lättare har vi att hitta ett bra hem till den. Tänk på att läsa igenom vårt förmedlingsavtal innan du skickar in en förfrågan till oss!