Våra adoptionsavgifter

Adoptionsavgiften varierar från hund till hund beroende på ålder och andra förutsättningar och ligger vanligtvis mellan 5 500 kr för äldre hundar till 13 000 kr för valpar. Den aktuella avgiften står på hundens presentation på hemsidan. Vi har en genomsnittlig adoptionsintäkt på ca 9000 kr per hund medan den genomsnittliga kostnaden per hund överstiger 10 000kr. Våra adoptionsavgifter täcker alltså inte de kostnader vi har för hundarna. I detta räknas inte heller andra kostnader in som inte direkt kan kopplas till hundarna, så som exempelvis kostnader för övrig administration. 

Vi är en ideell förening, vars inkomster består av hundarnas adoptionsavgifter och donationer från privatpersoner och företag. 2023 uppgick enbart våra veterinärvårdskostnader till nästan 5 miljoner kronor. Att hundarna är hemlösa gör dem tyvärr inte mindre kostsamma. 

Hundarnas omkostnader

Hundar från Irland och Polen är vaccinerade, avmaskade, veterinärbesiktigade, kastrerade (dock inte unga valpar) vid adoption. I jämförelse kan man ha i åtanke att i Sverige kostar en kastrering av hund mellan 4 500-10 000 kr* beroende på hundens storlek och kön. De får tandvård och veterinärvård efter behov. Där till kommer också transportkostnader och adoptionsadministration och för varje adopterad hund gör vi en donation till rescuet/sheltret på €250 för hundens omvårdnad och uppehälle, som gör det möjligt för rescuet/sheltret att ta emot nästa hund. Där kan man ha i åtanke att många hundar har spenderat flera månader, ibland år, på rescuet/sheltret. Vi har även hundar i jourhem och på pensionat som vi betalar uppehälle för. 

Sedan vi började arbeta i Polen 2021 har våra kostnader per hund stigit. Det beror på att i Polen – till skillnad från Irland – avlivas inte hundar som kommer in på kommunala shelters. Det gör att tusentals hundar blir kvar i många år, ibland resten av sina liv. Många av våra polska hundar är äldre, har dåliga tänder och andra kostsamma krämpor. 

Under det senaste året har våra kostader dessutom stigit ytterligare på grund av den svaga svenska kronan, eftersom många av våra utgifter betalas i euro.

Vi har en solidarisk prissättning

Vi har en solidarisk prissättning där valpar och svenska hundar med sin adoptionsavgift hjälper till att täcka kostnader för äldre och sjuka/skadade hundar vars kostnader långt överskrider adoptionsavgiften. Vi har dessutom en veterinärvårdsgaranti som innebär att den som adopterar en hund genom oss inte behöver stå för kostnaden för veterinärvård för skador och sjukdomar som uppstått innan hunden kom till Sverige. Vi arbetar även med veterinärer och Länsstyrelser i hela Sverige och när vi får en hund som omhändertagits är det vi som står för alla veterinärvårdskostnader. Vi arbetar dessutom proaktivt för att förbättra hundarnas situation i Polen och på Irland. 

Överskottet bidrar till att hjälpa fler

Som ideell förening är vi icke vinstdrivande och allt eventuellt överskott återinvesteras för att kunna hjälpa fler hundar. Våra adoptionsavgifter speglar vår verksamhet och våra mål. Vi jämför oss inte med andra föreningar, Blocket eller renrasiga valpar. Vi hoppas och tror att den som vill adoptera en hund genom oss även förstår och uppskattar mervärdet av att kunna hjälpa fler behövande hundar.

*Prisjämförelser från Evidensia och AniCura 2023