Försäkring och veterinärvård

Hundar Utan Hem försäkrar hunden i Agria omedelbart efter ankomst. Denna försäkring kan du ta över när du vet att allt känns bra med din hund. Du kan också välja att föra över försäkringen till det försäkringsbolag som du vill ha. Nedan finns också annan viktig information om försäkrings- och veterinärfrågor.

Var rädd om hunden

Det är viktigt att veta vilka bestämmelser försäkringsbolagen har. Kolla gärna med olika försäkringsbolag vad som gäller eftersom reglerna kan skilja sig åt mellan olika bolag. Vi rekommenderar starkt ett maxbelopp på 50 000 kr istället för 25 000 kr då veterinärvård kan bli väldigt dyrt och man snabbt kommer upp i 25 000 kr om något händer på en helg.

När det gäller försäkringar av hundar som är över 4 månader så bör man vara medveten om att skador/sjukdomar som kommer från leder som t.ex. armbågar eller höfter inte ger någon ersättning utan friröntgen. För att en försäkring ska gälla så ska hunden antingen vara under 4 månader när försäkringen tecknas eller så ska hunden vara friröntgad på både höfter och armbågar. Denna friröntgen kan bara göras efter 1-års ålder, enligt SKKs rekommendationer av HD/AD-röntgen. Skador på höfter eller leder kan vara mycket kostsamma och många äldre hundar får förr eller senare problem med artros i olika leder och sitter den i armbåge eller höft så ges ingen ersättning om veterinärkostnader uppkommer.

Vi försäkrar valpar under 4 månader med ledtillägg. Denna försäkring ska man vara rädd om. Se till att du flyttar med ledtillägget om du byter försäkringsbolag.

Förelegat och karenstid på en försäkring

När man tecknar en försäkring så gäller den inte för sjukdomar eller skador djuret har haft innan försäkringen tecknats. Försäkringen har också en karenstid vilket innebär att försäkringen inte täcker för de sjukdomar som djuret drabbas av under denna tid. Om djuret insjuknar under karenstiden kan det även medföra undantag i försäkringen dvs du kan inte få ersättning för dina veterinärvårdskostnader för denna sjukdom.

Vi rekommenderar att ni kontaktar vår veterinäransvarig för råd om hunden blir dålig.

Tänk också på att det finns olika karenstider tex finns en karenstid på 12 månader hos Agria för rygg- och  ledsjukdomar.

Avmaskning

Hundar som kommer direkt från Irland är avmaskade innan avresan. Vi rekommenderar att hunden avmaskas med Milbemax ytterligare en gång inom de närmaste dagarna efter ankomst.
Man bör också vara extra noga med att plocka upp efter hunden den första veckan.

Vi rekommenderar också att ni kollar öronen på hunden den närmaste tiden efter resan eftersom öroninflammation lättare kan uppstå efter en resa.

Leishmania och dvärgbandmask

Med anledning av reportage om att det importeras hundar med sjukdomen leishmania från Spanien, vill vi förtydliga att varken leishmania eller den omtalade dvärgbandmasken, som finns i Östeuropa, förekommer på Irland.

 

Orolig mage

Stressen och omställningen i foder kan göra att hunden blir lös i magen. Vi rekommenderar i dessa fall hundmat för känslig mage. Allra helst Hills ID, Eukanoba Intestinal eller Royal Canin gastrointestinal. Dessa foder köper du hos veterinären.
Utöver ett bra foder köper ni Canikur på apoteket och ger tills hunden är bra i magen och ytterligare i 7 dagar. Om hunden trots det inte är helt bra i magen efter 10 dagar ska ni kontakta Hundar Utan Hem.