Försäkring och veterinärvård

Adopterar du en hund från Irland så har Hundar Utan Hem hunden olycksfallsförsäkrad i Agria under hela resan till Sverige. När hunden kommer till Sverige får hunden utöver en olycksfallsförsäkring, även en sjukvårdsförsäkring med en karenstid på 3 veckor. Denna försäkring kan du ta över. Alternativt kan du välja att föra över försäkringen till ett annat försäkringsbolag som du själv har valt. Tänk på att läsa på om olika försäkringar innan du får hem din nya hund.
Adopterar du en hund som finns i Sverige så är hunden antingen försäkrad i Svgerige ell
Nedan finns också annan viktig information om försäkrings- och veterinärfrågor.

Var rädd om hunden

Det är viktigt att veta vilka bestämmelser försäkringsbolagen har. Kolla gärna med olika försäkringsbolag vad som gäller eftersom reglerna kan skilja sig åt mellan olika bolag. Vi rekommenderar starkt ett maxbelopp på 50 000 kr istället för 30 000 kr då veterinärvård kan bli väldigt dyrt och man snabbt kommer upp i 30 000 kr om något händer på en helg.

När det gäller försäkringar av hundar som är över 4 månader så bör man vara medveten om att skador/sjukdomar som kommer från leder som t.ex. armbågar eller höfter inte ger någon ersättning utan friröntgen. Många äldre hundar får förr eller senare problem med artros i olika leder då ges ingen ersättning om veterinärkostnader uppkommer.
För att en försäkring ska gälla så ska hunden antingen vara under 4 månader när försäkringen tecknas eller så ska hunden vara friröntgad på både höfter och armbågar. Kontakta försäkingsbolagen för mer information.
Vi försäkrar valpar under 4 månader med ledtillägg även om valpen befinner sig på Irland. Denna försäkring ska man vara rädd om. Se till att du flyttar med ledtillägget om du byter försäkringsbolag.

Förelegat och karenstid på en försäkring

När man tecknar en försäkring så gäller den inte för sjukdomar eller skador som hunden har haft innan försäkringen tecknats.
Försäkringen har också en karenstid vilket innebär att försäkringen inte täcker för de sjukdomar som djuret drabbas av under karenstiden. Om djuret insjuknar under karenstiden kan det även medföra undantag i försäkringen dvs att du kan inte få ersättning för dina veterinärvårdskostnader för denna sjukdom även efter karenstiden.

Tänk också på att det finns olika karenstider. Exempelvis finns en karenstid på 12 månader hos Agria för rygg- och  ledsjukdomar.

Om hunden har anmärkningar på veterinärbesiktningen ger dessa en reservation i försäkringen.
Dessa reservationer kan vara permanenta alternativt omprövningsbara efter 6 eller 12 månader.

Vi rekommenderar att ni kontaktar vår veterinäransvarig för råd om ni är orolig att hunden behöver veterinärvård.

Orolig mage

Stressen och omställningen i foder kan göra att hunden blir lös i magen. Vi rekommenderar i dessa fall hundmat för känslig mage. Allra helst Royal Canin Gastrointestinal, Hills ID, Eukanoba Intestinal eller . Dessa foder köper du hos veterinären.
Utöver ett bra foder köper ni Canikur på apoteket och ger tills hunden är bra i magen och ytterligare i 7 dagar. Om hunden trots det inte är helt bra i magen efter 10 dagar ska ni kontakta Hundar Utan Hem.

Avmaskning

Hundar som kommer direkt från Irland är avmaskade innan avresan. Vi rekommenderar att hunden avmaskas med Milbemax ytterligare en gång 1 vecka efter att hunden har kommit till Sverige. Man bör också vara extra noga med att plocka upp efter hunden den första veckan.

Vi rekommenderar också att ni kollar öronen på hunden den närmaste tiden efter resan eftersom öroninflammation lättare kan uppstå efter en resa.

Leishmania och dvärgbandmask

Med anledning av reportage om att det importeras hundar med sjukdomen Leishmania från Spanien, vill vi förtydliga att varken leishmania eller den omtalade dvärgbandmasken, som finns i Östeuropa, förekommer på Irland.