Boktips

I samspråk med hunden – Lugnande signaler, av Turid Rugaas
Hundens lugnande signaler är något alla hundälskare bör lära sig, så den här boken borde finnas i varje hundägares bokhylla. Boken är tunn och väldigt lättläst men innehåller så otroligt mycket nyttigt. Du kommer att få många aha-upplevelser när du läser boken och ännu flera när du börjar träna praktiskt för att se vilka lugnande signaler hundarna ger.

Det blir mer betydelsefullt för hunden när man kan hantera konfliktsituationer som hundar gör, vilket medför mindre frustration för både hund och hundägare. När man lär sig förstå sin hund och kan använda signalerna själv öppnas det vägar för en helt ny sorts kommunikation och förståelse.

Dominans och ledarskap – fakta eller fantasi? av Barry Eaton
Många hundböcker bygger på att människan ska vara den dominanta i förhållandet till hunden. Men den här boken ställer alla “gammeldags” teorier om dominans och ledarskap på ända. Den rekommenderas varmt till alla som är intresserade av att fördjupa sin kunskap om hur vilda hunddjurs flock och rangordning fungerar. Den är lättläst och rakt på sak. Boken tar upp väldigt viktiga synpunkter och med ett enkelt språk delar författaren med sig av forskningsresultat på våra hundars vilda släktingar och reder ut många missuppfattningar genom praktiska exempel.

Därför gör hunden så, av Anders Hallgren
I boken sammanfattar Anders sitt kunnande om våra fyrbenta vänner på ett lättsamt och lättförståligt sätt. Här beskrivs ursprunget och släktskapet med vargen, hundens olika sinnen samt hundens språk och signaler. Det finns många underbara foton i boken där fotografen verkligen har fångat hundarna i just det rätta ögonblicket.

Du hittar även kapitel om valpens och den vuxna hundens behov, problem som kan uppstå men också hur du kan förebygga och lösa dem. Boken passar både den erfarne hundägaren men också er som planerar att skaffa hund.

Hunden Människan Relationen, av Kerstin Malm
Kerstin Malm är fil doktor i hundetologi. Med sin stora kunskap om hundens psyke ger Kerstin Malms bok oss svar på många av våra funderingar. Men hon får en också att fundera! Dels på varför vi har valt att ha hund men också på vårt förhållningssätt till, vad som ska vara ”människans bästa vän”. Hundar Utan Hem förespråkar alltid mjuk uppfostran som grundar sig på uppmuntran och beröm. Och det fungerar ju, inte oväntat – bäst, vilket framgår tydligt i denna fantastiska bok.

Kontaktkontraktet, av Eva Bodfäldt
Att ha bra kontakt med sin hund är målet för de flesta hundägare. Man vill ha en hund som är lyhörd och uppmärksam. Men hur kommer vi dit? Insiktsfullt och övertygande förklarar författaren hur vi kan skapa ett positivt samspel genom att förstärka hundens spontana vilja att ta kontakt.

Boken innehåller flera praktiska tips om hur man får en följsam hund som lyder med glädje. Kontaktkontraktet vänder sig såväl till nyblivna som erfarna hundägare, det är en bok som tål att läsas flera gånger. Eva beskriver på ett enkelt sätt olika aktivitetsövningar och tar även upp problem som kan uppstå under resans gång.

Det mjuka sättet att umgås med våra hundar går som en röd tråd i genom hela boken!

Dogs, av Raymond and Lorna Coppinger
Om det bara fanns en hundbok, skulle det utan tvekan vara Dogs! Det är en fullständigt fascinerande bok som tyvärr bara finns på engelska.

Författarna har 35 års erfarenhet av uppfödning, träning och forskning av hundars beteenden världen över. I boken tar de upp hur de olika hundraserna har utvecklat sina unika utseenden och beteenden. De fokuserar på fem hundtyper; sällskaphundar, byhundar, herdehundar, slädhundar och vallhundar och undersöker våra fyrbenta vänner ur en unik biologisk synvinkel. Vilket ger hundälskare en chans att förstå våra hundar ur ett nytt perspektiv.

Alfasyndromet, av Anders Hallgren
Anders tar upp hur man historiskt har sett på begrepp som ”ledarskap”, ”rang” och dominans” och hur det påverkar hundägares syn på uppfostran av hunden idag. De här begreppen uppfattas olika beroende på erfarenhet, värderingar och kunskap. Vissa propagerar fortfarande för hårdare träningsmetoder och tolkar ledarskap som något dominerande och kontrollerande där man förutsätter att dominans eller ledarskap krävs för att en hund ska lära sig att lyda. Medan andra istället tolkar ledarskap som vägvisande och initiativtagande och hävdar att dominans inte alls är en förutsättning för hundens inlärning. I stället menar man att inlärning mest av allt bygger på motivation.

Alfasyndromet är en bra bok där man får en inblick i hur vargarna och hundarna egentligen lever och uppför sig. Det intressanta med boken är hur mycket som tidigare missuppfattats angående vargars beteende och att de faktiskt lever i en harmonisk och familjär miljö. Synen på att vara en bra ledare ifrågasätts och istället kommer argumentet fram att man skall vara en tydlig och vänlig lärare.

Innehållet i den här boken kommer förhoppningsvis att ändra många hundägares syn på sin hund, speciellt om man tidigare har haft en auktoritär inställning till hunduppfostran.